Tým jsou dva – Jak můžeme svému psovi na trati pomoci?

Článek vyšel v časopisu Pes přítel člověka 2009/04

Většina z nás má docela jasnou představu, jak by se náš pes měl na parkuru chovat, jak by měl běžet, co všechno by měl zvládnout a dokázat. Ale zkusili jste si někdy představit, co asi tak očekává pes na trati od nás? Pojďme se podívat na agility z jeho úhlu pohledu a představme si, jak asi vnímá agilitní závod náš pes. Možná tak lépe pochopíme, co by mělo být naším úkolem a jak můžeme být psovi v agility co nejvíce užitečnými.

Psí závodník je přiveden k sestavě překážek a nemá vůbec tušení, kudy trať vede. Všude kolem je plno pachů, voní tady značky mnoha dalších psů, taky háravých fenek a občas se nedaleko od trati peče neskutečně voňavý vepřík. Ale tohle všechno se náš pejsek snaží nevnímat, vždyť co nevidět už na něj přijde řada. Srdce mu divoce tluče, svaly se chvějí vzrušením, snaží se odhadnout, kudy se poběží. Z předchozích zkušeností už ví, že své emoce musí zklidnit a dávat dobrý pozor na svého lidského partnera, protože tratě jsou všelijaké a podle startovní překážky lze jen stěží určit, co bude následovat dále. Trochu napoví směr a místo, ve kterém je odložen a čeká na start, ale úplně spolehnout se na to zase až tak nelze. Jakmile dostane pokyn k běhu, musí se v setinách sekundy rozhodnut, zda povely, které jeho lidský partner vysílá, znamenají opravdu tuto anebo spíše támhletu překážku. Do tohoto rychlého víru rozhodování, intuice a bleskurychlé volby vstupují omyly a nejistota psovoda, jeho nervozita a chování poněkud odlišné od chování za poklidného tréninkového dne. Vůbec všechno ubíhá nějak rychleji, shozené laťky a mnohdy ani chyby na zónách v závodě nejsou opravovány. Pro našeho psa je to naprosto jasné poznání - na závodech příliš nezáleží na nějakých těch chybách, na závodech je důležité pouze jediné – běžet po předpokládané trati co nejrychleji do cíle.

Domnívám se, že bych ale jen stěží našla psovoda, který si myslí přesně totéž.

Týmové agilitní umění spočívá v technické vybavenosti čili dovednostech psa a v handlerském umění jeho psovoda. Čím více jsme našeho psa naučili, čím lépe je na běh připraven, tím snadnější práci máme my osobně a naopak.


Dokonalý handling dokáže dovést i podprůměrně nadaného psa k perfektním výkonům. Pro dobré vedení budeme potřebovat především:
- Včas informovat svého psa o směru běhu, o tom, která překážka bude následovat
- Pomáhat psovi určit kurz trati postavením a pohybem svého těla, nepřekážet mu
- Používat, využívat a pokud možno neplést povelovou techniku
- Dodržovat stejná pravidla na tréninku i na závodech – především dbát na správné provedení zón a odložení na startu
- Věřit svému psovi, že vše, co jsme ho naučili, je schopen v závodě prodat
- Z chyb, kterých jsme se na trati dopustili, nevinit svého psaDobrý handler dokáže psího partnera navigovat tak, aby každou překážku překonával ve směru dalšího pokračování trati. Výsledkem je vedení po ideální dráze, zvyšující se sebevědomí psa, dobrá postupová rychlost a ohleduplnost k pohybovému aparátu psa. Člověk by měl k tomu využívat všechny možnosti, především povely svým tělem. Psovi stačí jeden letmý pohled a podle toho kam se naše tělo dívá, odhadne, kam se poběží. Může-li nám důvěřovat, bude jeho běh velmi rychlý a plynulý. Musíme si dávat pozor, po jaké dráze se pohybujeme my, pokud se ocitneme v ideální dráze psa, je logické, že náš pes bude muset běžet jinudy. Vyplatí se trať si při prohlídce důkladně prohlédnout, dobře si promyslet vedení a dráhu si představit z pohledu psa.

Součástí dobrého handlingu je také schopnost využívat vše, co jsme se jako tým naučili. Což znamená, že pokud náš pes ovládá stranové povely a povely pro stažení kolem bočnice, měli bychom je v příhodných místech používat. Používáním budeme reakce psa na povely dále upevňovat. Při prohlídce trati si musíme dobře uložit do paměti, jaké povely a na které překážce bude vhodné použít. Rezignace z důvodu naší roztěkané mysli je velkou chybou. Stejně jako trénujeme své tělo, můžeme trénovat i paměť a výsledky se jistě dostaví. Závodní prostředí dokáže zvednout adrenalin i ostříleným borcům. Je však naprosto nezbytné, aby na závodech alespoň jedna část týmu zachovala chladnou hlavu. Pokud to není náš pes, musíme to být my. Chyby na zónách, předčasný start, hromadné shazování a další větší prohřešky proti agilitnímu výcviku musíme opravit stejně jako v tréninku. I za cenu diskvalifikace.

Všechno, co náš pes umí, je schopen předvést i v závodním prostředí, pokud mu to umožníme. Nebojíme-li se riskovat a vedeme-li svého psa v závodě stejně odvážně a sebejistě jako doma, budou jeho výkony časem tak spolehlivé, na jaké jsme zvyklí z domova. Je užitečné pohlížet na závody jako na perfektní příležitost k tomu, abychom zjistili, co už máme dobře nacvičeno a na čem ještě musíme zapracovat.


Pokud se něco nedaří, měli bychom se snažit přijít na to, co může být příčinou. Zda naše nároky kladené na psa jsou přiměřené jeho vzdělání a pokročilosti, zda jsme ho skutečně informovali včas o směru trati, zkusit jiný způsob komunikace v daném místě apod. Pokud se stav nelepší, je vhodnější nechat cvičení na jindy, možná našeho psa něco bolí a nebo je unavený.Pokud se vám vždy a za všech okolností nedaří dodržovat všechny výše uvedené zásady, mohu vás ujistit, že takových je nás více. Důležité je mít snahu, trpělivost, směr a cíl. Výborným handlerem se člověk nenarodí, ale může se jím stát. Rozhlédneme-li se po agilitním světě, nemůžeme přehlédnout, že některým lidem běhají všichni psi skvěle. K takové handlerské dokonalosti však vede dlouhá cesta, zkratku bychom hledali marně. Je k tomu potřeba spousta zkušeností, pozorování, pokusů, chyb a omylů. Jsou to hodiny přemýšlení a zkoumání, jak se sám zlepšit a jak svému psovi pomoci, je to studium nových metod a informací a jejich rozvážné uvádění do praxe.

Pro praktické procvičování vašich navigačních schopností a dovedností vašeho psa mám pro vás dnes připraveny dvě varianty tréninkových kombinací. Na sekvencích prověříte rozlišovačky, náběhy do slalomu, vedení psa za překážkou, pozornost a souhru týmu. Sestavy překážek nabízejí možnosti mnohačetných obměn. Mimo mé navrhované kombinace si najděte další, takové, které budou šité na míru právě vašemu týmu.