Článek vyšel v časopisu Pes přítel člověka 2009/02

Jakmile začneme pronikat do tajů agility, záhy zjistíme, že učební proces dvojice pán a pes není vlastně nikdy u konce. Stále je, co zlepšovat, vždy můžeme pracovat na větší přesnosti, rychlosti a dokonalosti obou členů týmu. Psi jsou neobvykle chytrá a bystrá zvířata a naučí se prakticky cokoli. Jakýkoli nový agilitní „fígl“, který si náš partner osvojí, nám bude na dnešních, mnohdy zapeklitých parkurových tratích, zcela určitě k užitku.

 

V minulých lekcích jsme detailně probrali zvládání tunelů a zónovek a zabývali jsme se také problematikou skákání. Dnes se znovu a podrobněji budeme věnovat slalomu a jeho dokonalému zvládnutí. Existuje téměř vědecky zpracovaný postup výcviku slalomu - poměrně složitá metoda nácviku postupnými kroky. Do cíle vede spousta cest, způsob, kdy se pes učí napřed naběhnout mezi dvě tyčky či probíhat uličkou, která se postupně zužuje, zabere poměrně dost času. Trvá několik měsíců, než pes pochopí, co si představujeme, že by měl ve slalomu vlastně dělat. Jednoduchá metoda nácviku ukazováním, kterou jsme si popsali v naší metodice (případní zájemci najdou podrobný popis také na zde na Opsion.cz), má tu výhodu, že pes se od první lekce učí správný systém a způsob pohybu mezi tyčkami a velmi rychle pochopí, oč jde. Poměrně brzy lze vynechat vedení psa naším tělem, zůstane jen náznak ukazování a slovní povel Sla-Lom. Postupně, dle talentu pejska, zmizí i tyto pomůcky a vy s nadšením sledujete, že váš psí šikula umí slalom již docela sám.

 

Poté, co si na tuto nepochybně úžasnou dovednost svého pejska zvyknete, můžete postupně zvyšovat nároky na jeho samostatné zvládnutí a učit psa nabíhat do slalomu z těch nejrůznějších vzdáleností, stran a úhlů. Jako v každém výcviku i zde postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu a velký důraz klademe na motivaci psa k rychlému pohybu slalomem. Mnoho psovodů se domnívá, že jeho pejsek se samostatný slalom nikdy nenaučí a po celý závodní život mu pomáhají ukazováním, a to i při nábězích do slalomu. Skutečně však platí, že tuto překážku zvládne pes každé velikosti i založení, pokud jeho páníček tomu věří a věnuje dostatek času procvičování.

Lancelot má slalom velmi rád. Má ho rád natolik, že pokud si může vybrat např. mezi tunelem a slalomem, zvolí si proplétání mezi tyčkami. Znám i takový případ, kdy pes, který zpočátku slalom nijak zvlášť v oblibě neměl, díky motivaci a velkým odměnám jej přímo miluje. Teď musí jeho psovod dávat na tratích velký pozor, aby si pejsek nevybral slalom mimo pořadí či opakovaně. Věnujete-li nějakému obtížnému prvku pozornost a každý sebemenší pokrok psa odměňujete mimořádnou odměnou a svým nadšením, stane se časem z původně neoblíbené překážky ta nejsnazší a nejvyhledávanější.

Jakmile se Lancelot naučil zvládat slalom s jednoduchými náběhy bez mé pomoci, začala jsem postupně zvyšovat nároky na jeho zvládnutí. Nejprve jsem se pomalu vzdalovala od překážky v šikmém směru, (obr. 1A), přičemž bylo potřeba hlavně v počátcích nácviku dbát na synchronizaci pohybu, tzn. postupovat současně se psem. Jakmile si Lensík zvykl, že jsem ve větší vzdálenosti od něj, bylo už pro něj snazší zpracovat slalom samostatně i když jsem zůstávala pozadu či naopak běžela rychle kupředu. Po každém správném provedení samozřejmě následuje velká odměna a tím se motivace psa k překonávání slalomu udrží a zvyšuje. Další dovedností, kterou se Lancelot naučil, bylo křížení před a za překážkou. Psa jsem vyslala do slalomu a v přiměřené vzdálenosti před slalomem překřížila dráhu (obr. 1B), zkraje výcviku je opět velmi důležitá synchronizace pohybu. Pokud by pes váhal, ztrácel jistotu či rychlost, můžeme ho povzbudit hlasem, např. povelem Sla-Lom. Křížení za slalomem (obr. 1C), je pro psa ještě o něco obtížnější, protože vidí pohyb svého páníčka před sebou. Proto s nácvikem tohoto prvku nespěcháme a začneme na něm pracovat až tehdy, když pes slalom překonává jistě, ochotně a zcela samostatně, i když psovod zůstává pozadu či se vzdaluje do stran.


Obr.2

Dalším krokem ve výcviku bylo procvičování náběhů z různých stran. Opět zde platí pravidlo, že zpočátku učím snazší varianty a postupně zvyšuji nároky k těm obtížnějším (obr. 2, světlé varianty jsou lehčí, tmavé náročnější). Rychlým psům většinou činí potíže i rovný náběh, kdy se musí naučit přizpůsobit rychlost svého běhu tak, aby byli schopni naběhnout do první díry ve slalomu. Proto je zapotřebí i tuto kombinaci pravidelně trénovat. Pokud nějaký úhel působil Lancelotovi větší potíže, vrátila jsem se vždy o kousek zpátky, zvolila snazší způsob a teprve když pes znovu nabyl sebevědomí a jistoty, po malých krůčcích se opět přibližovala ke kýženému cíli. V pokročilém výcviku své psy učím zvládat slalom i v případě, že stojím v jakékoli pozici k této překážce zcela staticky, bez pohybu. Aby neklesala ochota a rychlost pejska ve slalomu, používám jako motivaci terčík s pamlskem za poslední tyčkou.

V souvislosti se slalomem chci připomenout, že se jedná o překážku fyzicky i psychicky velmi náročnou, nemůžeme tedy psa nutit k překonávání stále znovu a znovu. Je zapotřebí citlivě dávkovat počet i náročnost provedení. Hranice, kdy se zábava změní v únavnou dřinu je opravdu tuze tenká. Její překročení vždy znamená velkou trenérskou chybu a reálnou možnost, že se to neobejde bez následků, ať už tělesných či motivačních.


Obr.3 

 
Obr.4

Na závěr mám pro vás dvě varianty krátkého parkuru, na obrázku č. 3 je trať pro začínající dvojici a číslo 4 nabízí poněkud obtížnější kurz. Jednou z překážek je zde stůl, který se čas od času už opět vyskytuje na závodech a je tedy zapotřebí s ním naše pejsky dobře seznámit. Vyzkoušejte si všechny možné způsoby vedení tak, abyste zjistili, který z nich nejlépe vyhovuje vašemu týmu. Uvidíte, kde bude vhodnější křížení za psem (rear cross), otočka na čelo (front cross) či zda lze někde použít rychlou slepou otočku (blind cross). Postupně začněte se svým psem běhat delší úseky, abyste se oba naučili soustředění a pozornosti potřebné pro zvládnutí závodních tratí.

-> Předchozí článek o nácviku slalomu z PPČ 2008/06 zde 

autoři fotografií: Ivan Růžička, Irena Kochová, Pavel Košek